Met meer aandacht voor elkaar kennismaken? Gebruik beelden! Met meer aandacht voor elkaar kennismaken? Gebruik beelden!

WAAROM DIT KENNISMAKINGSSPEL?

Dit kennismakingsspel, Mindful Communiceren, werkt met beelden. Aandacht staat centraal. Dit bevordert dat de deelnemers aan je training elkaar op speelse wijze sneller en diepgaander leren kennen. Het voordeel hiervan is dat de groep als heel team beter gaat samenwerken.
Zonder dit kennismakingsspel is er een veel groter risico dat deelnemers elkaar in een vroeg stadium vanuit vooroordelen gaan benaderen en subgroepjes vormen die niet open staan voor elkaar. Met meestal als resultaat: slechte werk of schoolprestaties.
Dit kennismakingsspel neemt vooroordelen weg en prikkelt de nieuwsgierigheid naar elkaar.  Zodat er meer onderling respect ontstaat.

WAT LEVERT DIT KENNISMAKINGSSPEL OP?

KENNISMAKINGSSPEL - voordelen MEER IMPACT VAN JE WERK ALS COACH OF DOCENT

KENNISMAKINGSSPEL - voordelen OPEN SFEER IN DE GROEP

KENNISMAKINGSSPEL - voordelen BETERE SAMENWERKING

KENNISMAKINGSSPEL - voordelen MEER WEDERZIJDS RESPECT

Bekijk het spel
Bestel het spel

Wat vinden klanten ervan? Wat vinden klanten ervan?

“Daar waar het soms moeilijk is om de juiste woorden te vinden, bieden zowel de teksten op de kaart als de foto’s de nodige inspiratie. Een opvallend mooie uitleg werd gegeven bij een kaart met een gesluierde vrouw. Alleen haar ogen zijn zichtbaar en achterop staat de tekst: ‘aanwezig zijn’.

Tijdens de presentatie vertelde een van de cursisten dat ze zich realiseerde hoe belangrijk het is om goed en duidelijk te kunnen communiceren en aanwezig te zijn in een gesprek, waarbij je elkaar niet ziet. Ook gaf ze tips op welke manieren je aanwezigheid kunt tonen tijdens het gesprek. Deze verbeelding is vele malen krachtiger…. “ Amber Zwarbol – Managementboek

Bekijk het spel
Bestel het spel

Hoe werkt het in de praktijk? Hoe werkt het in de praktijk?

EERST JE DOEL STELLEN

Jouw doel kan bijvoorbeeld zijn: Verdiept kennismaken of elkaar op een andere manier leren kennen.
Duur: Duur training of seminar.
Groepsgrootte: 2 – 50.
Aanvangssituatie: De kaarten van het kennismakingsspel zijn uitgespreid met de beelden naar boven.

Meer gratis werkvormen vind je hier.

….DAN EEN WERKVORM TOEPASSEN

1) De trainer stelt een vraag: bv wat wil je beter leren kennen in jezelf, in de ander, wat heb je nodig, wat wil je leren etc. Kies als antwoord ieder voor zich een beeld uit het kennismakingsspel en kijk wat het beeld met je doet.
2) Draai het beeld om en kijk wat het woord op de achterkant met je doet. (Misschien wel helemaal niks…!!)
3) Stel jezelf voor (plenair) naar aanleiding van jouw gekozen beeld en het aan jou gegeven woord.
4) Nu gaat de dag beginnen met de opdracht je te verhouden tot jouw woord op jouw manier.
5) Aan het einde van de dag plenair bespreken: Wat heeft het woord je gebracht?

Bekijk het spel
Bestel het spel