SAMEN NAAR EEN DOEL

Uit het coachingskaarten Mindful Communiceren

naar alle coachingsmaterialen

Doel: samen een doel bepalen en verankeren

Opdracht
1. Vraag ieder in stilte een foto te kiezen die staat voor het doel van het project.
2. Deelnemers laten de foto 2 minuten op zich inwerken en kunnen bij gebruik van geplastificeerde foto’s steekwoorden op de foto schrijven.
3. Deelnemers lichten plenair toe met behulp van de foto wat zij als doel van het project zien. De groep luistert zonder oordeel en stelt eventueel aanvullende vragen.
4. Steekwoorden op flapover noteren en clusteren en naar aanleiding daarvan een gezamenlijk doel formuleren. Kies daar een gezamenlijk beeld bij zodat het doel in ieders herinnering blijft en je hier later weer op terug kunt komen.

eventueel vervolg
5. Laat iedereen foto kiezen die staat voor zijn bijdrage/inzet aan het project. Plenair laten toelichten (of in subgroepjes).

6. Vraag hierna de foto om te draaien en vraag wat het woord achterop de foto doet. Stel vragen. Ondersteunt het de bijdrage, zo ja hoe? Verandert dit het beeld van je bijdrage, zo ja hoe? Doet het je niks? Zo ja, welk woord zou je dan gewild hebben? Etc

Stuur mij 4 gratis werkvormen

 

Je e-mailadres is 100% veilig. Ik stuur je ook soms een e-mail met succestips.

dit veld niet invullen s.v.p.

CREATIEF NETWERKEN

werkvormen

Uit coachingskaarten Mindful Communiceren

naar alle coachingsmaterialen

Doel: Werkvormen voor snel individueel kennismaken, Intuïtie en creativiteit aanspreken, onderlinge betrokkenheid stimuleren. Verdieping.
Doelgroep: iedereen maar zeer bruikbaar voor mensen van uiteenlopende disciplines, functies, culturen. Grootte: 2 – 59.
Duur: max 30 minuten.
Aanvang: De kaarten zijn uitgespreid met de foto’s naar boven.

Opdracht
1. Pak een beeld dat je aanspreekt. Variant: stel

een vraag en laat mensen antwoorden door een beeld te kiezen.2. Bevestig dit zichtbaar aan je kleding of houd het in je hand.
3. Bespreek met zoveel mogelijk mensen de betekenis van de door jou en hen gekozen beelden.

Eventuele aanvulling
4. Koppel in de (sub) groep (jes) terug over je ervaringen.
5. Degene die de meeste mensen heeft gesproken is ‘winnaar’.

TEAMROLLEN: OP WELK DIER LIJK JIJ?

werkvormen

Uit coachingskaarten Leren door dieren

naar alle coachingsmaterialen

Doel: Werkvormen om teamrollen herkennen, versterken, aanvullen. Samenwerken.
Doelgroep: mensen die als individu en team meer uit zichzelf willen halen.
Duur: 30 a 40 minuten

Opdracht
1) Vorm paren en laat de een voor de ander een dier kiezen op basis van de teamrol die links verticaal achterop elke kaart van het spel Leren door dieren staat.
2) Bespreek de keuze samen. Past de teamrol bij de ontvanger? Of voelt hij zich meer gekend in een andere rol. Dan een ander kaartje pakken. Het is de bedoeling dat je hier samen uitkomt. Samen de kwaliteit van het dier erbij betrekken kan, maar hoeft niet.
3) Kijk daarna plenair welke teamrollen zijn

vertegenwoordigd en wat dit betekent voor het team. Missen we de spirituelen? Organisatoren?Hebben we teveel /te weinig mensen in dezelfde teamrollen? Met welke teamrollen zou ons team ideaal zijn? Waar halen we de ontbrekende rollen vandaan? Vanuit onszelf, samenwerkingsverbanden, anders?

Eventueel alternatief:
Ga niet uit van de teamrollen achterop de kaarten maar verzin deze zelf. Welke rollen zijn er nodig in dit team. Pak dan de kaarten erbij en kijk welke dieren deze rollen kunnen vertegenwoordigen, en welke mensen binnen het team hierbij passen! Als de teamrollen niet geheel vertegenwoordigd zijn, geen probleem. Kijk hoe je dat met een inspirerende samenwerking of op een andere manier kunt oplossen.

AANDACHTIG LEIDINGGEVEN

meer beelden bekijken uit de mens als spiegel

Uit A5 associatiekaarten De mens als spiegel

naar alle coachingsmaterialen

Doel: Werkvormen voor zelfontplooiing door een leervraag. Met deze oefening formuleren de medewerkers een leervraag die in voortgangsgesprekken aandacht krijgt.
Doelgroep: manager/coach met medewerkers, coachees.
Aanvang: de kaarten zijn uitgelegd met het beeld naar boven.

Stuur mij 4 gratis werkvormen

 

Je e-mailadres is 100% veilig. Ik stuur je ook soms een e-mail met succestips.

dit veld niet invullen s.v.p.

EEN HELDERE MISSIE TREKT KLANTEN

https://www.fotomissie.nl/associatiekaarten/streetwise/

Uit A5 associatiekaarten Streetwise coachen

naar alle coachingsmaterialen

Doel: De missie wordt gekozen of verhelderd. Beslissers vertellen elkaar met behulp van beelden hoe zij de organisatiemissie vertalen en uitvoeren.Luisteren naar elkaar, eenduidige en heldere missie, uitvoering van genomen besluiten. Vervolg: talenten medewerkers inzetten.
Doelgroep:
Beslissers binnen een organisatie. Alle beslissers zijn aanwezig.
Duur: 1 sessie van 1,5 uur zonder pauze, mogelijke vervolgsessies.
Aanvangssituatie: De kaarten met de beelden naar boven uitgespreid. Iedereen is op tijd en niemand kan worden gestoord. Een notulist schrijft steekwoorden op.

Opdracht door coach/trainer/manager…
Wil je deze opdracht en 3 andere werkvormen ontvangen? Meld je dan hiernaast aan.

Stuur mij 4 gratis werkvormen

 

Je e-mailadres is 100% veilig. Ik stuur je ook soms een e-mail met succestips.

dit veld niet invullen s.v.p.

BEELDEN BIJ BESTAANDE METHODIEKEN: ROOS VAN LEARY

meer beelden bekijken uit veranderen in de natuur

Uit A5 associatiekaarten Veranderen in de natuur

naar alle coachingsmaterialen

Doel: Doorbreken oude patronen. In beweging komen.
Groepsgrootte: 2-20.
Duur: Afhankelijk van groepsgrootte, max. 15 minuten per deelnemer.
Aanvangssituatie: De kaarten liggen op een stapel buiten het zicht van de deelnemers.

Opdracht door coach/trainer/manager…
Wil je deze opdracht en 3 andere werkvormen ontvangen? Meld je dan hiernaast aan.

Stuur mij 4 gratis werkvormen

 

Je e-mailadres is 100% veilig. Ik stuur je ook soms een e-mail met succestips.

dit veld niet invullen s.v.p.

MET AANDACHT EEN CONFLICT OPLOSSEN

bekijk meer beelden uit ont-moeten

Uit A4 associatiekaarten Ont-moeten

naar alle coachingsmaterialen

Doel: conflictoplossing, zonder oordeel waarnemen, verdieping van contact door aandachtig naar elkaar te luisteren.
Doelgroep: Manager, mediator, docent met iedereen die een conflict ervaart met 1 of enkele anderen. Teams met verborgen weerstand/conflict.

Opdracht door coach/trainer/manager…
Wil je deze opdracht en 3 andere spelvormen ontvangen? Meld je dan hiernaast aan.

Stuur mij 4 gratis werkvormen

 

Je e-mailadres is 100% veilig. Ik stuur je ook soms een e-mail met succestips.

dit veld niet invullen s.v.p.

STORYTELLING

bekijk beelden uit de serie bewogen

Uit A4 associatiekaartenBewogen

naar alle coachingsmaterialen

Doel: Met beelden als inspiratiebron een verhaal maken. Nieuwe communicatie, doorbreken oude patronen, stimuleren associatief denken. Interactieve interventie.
Doelgroep: iedereen die zich uitgedaagd voelt door nieuwe vormen van communicatie.
Aanvang: De kaarten liggen op een stapel. Er is papier en er zijn pennen aanwezig.

Opdracht door coach/trainer/manager…
Wil je deze opdracht en 3 andere spelvormen ontvangen? Meld je dan hiernaast aan.

Stuur mij 4 gratis werkvormen

 

Je e-mailadres is 100% veilig. Ik stuur je ook soms een e-mail met succestips.

dit veld niet invullen s.v.p.

MIJN LOOPBAAN IS MIJN LEVEN

beelden bekijken uit tijdloos

Uit A4 associatiekaarten stil

naar alle coachingsmaterialen

Doel: Deelnemers kiezen in stilte een baan en werkomgeving waarin zij zichzelf met hun talent kunnen ontplooien. Innerlijke verdieping, loopbaankeuzes maken en herinneren, herkennen en versterken van kwaliteiten.
Doelgroep: Mensen die staan voor keuzes in hun loopbaan. Mensen die twijfelen aan wat ze kunnen.
Duur: Meerdere sessies van maximaal 1.30 uur.Aanvangssituatie: De kaarten met de beelden naar boven uitgespreid. Bij gebruik van geplastificeerde foto’sheeft de trainer zelf woorden achterop geschreven.

Opdracht door coach/trainer/manager…

Wil je deze opdracht en 3 andere spelvormen ontvangen? Meld je dan hiernaast aan.

Stuur mij 4 gratis werkvormen

 

Je e-mailadres is 100% veilig. Ik stuur je ook soms een e-mail met succestips.

dit veld niet invullen s.v.p.

VANDAAG MOGEN WE ALLES

meer beelden uit onderweg bekijken

Uit A4 associatiekaarten Onderweg

naar alle coachingsmaterialen

Doel: Bevorderen creativiteit, doorbreken individuele belemmeringen en/of stagnerende groepsnormen. Deelnemers krijgen op speelse wijze toestemming zich anders dan anders te gedragen.
Doelgroep: Mensen en organisaties die buiten de gebaande paden willen treden.
Aanvang: Er zijn badges en de kaarten liggen op een stapel.

Opdracht door coach/trainer/manager…
Wil je deze opdracht en 3 andere spelvormen ontvangen? Meld je dan hiernaast aan.

Stuur mij 4 gratis werkvormen

 

Je e-mailadres is 100% veilig. Ik stuur je ook soms een e-mail met succestips.

dit veld niet invullen s.v.p.