JOUW PRIVACY

Privacy

Ik neem de privacy van mijn klanten, relaties en websitebezoekers heel serieus. Je persoonlijke gegevens zal ik dan ook nooit aan derden doorgeven of verkopen. Ik verwerk persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor je ze hebt verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet.

Mijn gegevens

Hens van Soest
Fotomissie
Pieter de Raadtstraat 16c
3033 VE Rotterdam
KvK nummer: 24342155
info@fotomissie.nl

Persoonsgegevens die ik verwerk

Bij het gebruik van mijn diensten, producten en website verstrek jij allerlei gegevens. Dit kunnen persoonsgegevens zijn. Hieronder zie je gegevens die verwerkt kunnen worden, afhankelijk van welke diensten en welke functies op deze website je gebruikt:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaattype

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerk ik persoonsgegevens

Je gegevens worden verzameld en bewaard voor de volgende mogelijke doeleinden:

 • Sturen van tips en nieuws.
 • Afhandelen van een bestelling en betaling.
 • Je te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is om mijn dienstverlening of bestellingen te kunnen uit voeren.
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken.
 • Verbeteren van de website en afstemmen van mijn diensten en producten op jouw voorkeuren.
 • Als ik daartoe wettelijk verplicht ben, bijvoorbeeld voor de belastingdienst.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Mijn website en/of dienst hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ouders wordt dan ook aangeraden betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via info@fotomissie.nl, dan verwijder ik deze informatie direct.

Geautomatiseerde besluitvorming

Fotomissie neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld ikzelf of een medewerker van mijn bedrijf) tussen zit.

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar

Je persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens werden verzameld.  Wanneer jij je uitschrijft voor mijn e-mails nieuwsbrief, zullen je gegevens uiterlijk aan het eind van de desbetreffende maand uit het systeem worden verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Ik verkoop jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht, heb ik een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. van Fotomissie verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Ik maak gebruik van de volgende leveranciers die persoonsgegevens verwerken, met wie elk verwerkersovereenkomst is afgesloten (indien reeds beschikbaar):

 • Autorespond Nederland B.V. – webwinkel, en E-mail marketing platform
 • Mollie – iDEAL betalingen
 • Google Analytics – Bezoekersstatistieken
 • Boekhouder indien nodig voor belastingaangifte

Cookies of vergelijkbare technieken

De website van Fotomissie gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.

Functionele cookies

Dit zijn cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden.

Analytische cookies

Ik gebruik Google Analytics om bezoekersaantallen en -gedrag op mijn website in kaart te brengen. Met als doel de website en jouw gebruikerservaring te verbeteren. De gegevens die Google Analytics hiervoor verzamelt en bewaart zijn de geanonimiseerde IP-adressen van websitebezoekers. Bewaartermijn: 50 maanden.

Cookies uitschakelen en/of verwijderen

Dit kun je doen via je browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van je browser om te achterhalen hoe je dit kunt doen.

Mogelijkheden die je hierin hebt:

 • Schakel ‘cookies van derden’ automatisch uit in je browser.  De moderne browsers (Chrome en Firefox) bieden hiervoor veel opties.
 • Geef in je browserinstellingen aan dat je niet ‘getrackt’ wilt worden
 • Je kunt geplaatste cookies altijd verwijderen uit je browser en eventueel kun je ze ook blokkeren per domein.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Hens van Soest – Fotomissie en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. D.w.z. dat je mij kunt vragen om de persoonsgegevens die ik van je heb in een computerbestand naar jou, of een door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@fotomissie.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, kun je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek.

Ik wil je er verder op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe ik persoonsgegevens beveiligd heb

Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@fotomissie.nl

Je persoonsgegevens zijn op de volgende manieren beveiligd:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • De persoonsgegevens die door Hens van Soest – Fotomissie of door eerder genoemde derden worden beheerd of verwerkt, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met sterke wachtwoorden.