Verschil in behoeftes

Goede arbeidsverhoudingen zijn belangrijk. En toch… lukt het niet altijd. Dat komt omdat mensen vaak verschillende behoeftes hebben. Veel conflicten ontstaan dus uit behoefte. Je wilt iets van een ander en dat gebeurt niet. Onvervuld verlangen geeft reden tot frustratie en verdriet. Veel mensen uiten dat in boosheid. Met beelden kun makkelijker conflicten oplossen. Je krijgt onbewuste verlangens en drijfveren makkelijker boven tafel. Mits je de goede vragen stelt.

Conflict in arbeidsverhoudingen – een voorbeeld

Rob ergert zich dood aan Lisa omdat Lisa hem nooit groet bij binnenkomst. De arbeidsverhoudingen tussen Rob en Lisa zijn inmiddels zo slecht dat het werk dat Lisa en Rob samen doen, niet, te laat, of slecht gebeurt. Tijd voor een gesprekje dus. Door vragen van de coach komen ze erachter dat Lisa wel wil groeten, maar vaak niet doorheeft dat Rob binnenkomt omdat ze totaal geconcentreerd is op haar werk. Rob komt erachter dat hij graag ‘gezien’ wil worden door Lisa en vanuit frustratie vijandig is gaan reageren. Nu ze dit beiden weten, wordt de sfeer én het werk beter.

Voorbeeldvragen voor betere arbeidsverhoudingen.

Kies een beeld bij:

  • Wat mis ik (in die ander, in het team)?
  • Wat heb ik nodig om verder te kunnen?
  • Waarin voel ik me onbegrepen?
  • Wat is mijn behoefte?
  • Waar word ik blij van?

Geschikte beelden

Ben je op zoek naar geschikte beelden? Kijk dan op de pagina over mindful communiceren.

betere arbeidsverhoudingen met Mindful Communiceren