Van alle beeldcoaching-tips is misschien wel de belangrijkste dat je met beelden er achter komt hoe verschillend mensen kijken. Als twee mensen hetzelfde beeld bekijken, is wat ze zien toch heel verschillend. Daarom is beeldcoaching een prachtig instrument om meer inzicht te krijgen in jezelf en in elkaar. In deze blog drie interactieve blikverruimers die je als trainer, docent of coach kunt inzetten.

BLIKVERRUIMER 1 – Ieder zijn eigen taal
De manier waarop wij onze omgeving waarnemen, verschilt van mens tot mens. Meer dan we vaak beseffen. Ieder mens heeft zijn eigen beeldtaal afhankelijk van onze persoonlijkheid, ervaringen, dromen en voorkeuren. Hoe vind je elkaar in die wir war van indrukken…?

Een oefening
Een persoon kiest blind één foto en schrijft achterop/naast/onder/boven de foto wat voor titel hij deze zou geven. De rest van de groep doet hetzelfde. Eén foto krijgt dus verschillende titels. Daarna licht iedereen zijn titel toe. Vragen stellen mag, maar hoeft niet.

BLIKVERRUIMER 2 – Ieder zijn eigen beeld
Hoe vaak komt het niet voor dat we denken het over hetzelfde te hebben terwijl dat eigenlijk helemaal niet zo is? Hoe word je je bewust van dit soort misverstanden?

Een oefening
In deze oefening staat één woord centraal. Welk woord dit is hangt af van het doel van de training. Bijvoorbeeld het woord: samenwerken, zelfredzaamheid, vertrouwen, etc. Iedereen kiest nu één beeld bij dit woord, schrijft er iets bij ter verduidelijking en licht dit toe.

BLIKVERRUIMER 3 – Ieder zijn eigen gebaar
Helaas komt het voor dat mensen elkaars ‘liefdesgebaren’ vaak niet verstaan. Je zegt of doet iets aardigs voor iemand. Dat wordt vaak niet op waarde geschat, simpelweg omdat de ander ánders is. Niet zo fijn natuurlijk. Ook hier valt mee te spelen…

Een oefening
Je geeft een beeld aan de ander vanuit een ‘liefdesgebaar’. Dat kun je ook doen als je de ander niet kent. Kies een beeld en schrijf er van tevoren wat op. Dit kan je door-, naast-, onder- of achterop de foto doen. Bijvoorbeeld iets wat je leuk/bijzonder vindt aan die ander, iets wat je de ander gunt, een quote of gedichtje dat je zelf mooi vindt, een tekening.