transformatie versnellen

Een van de beeldcoaching-tips is: gebruik thema’s. Hierbij een toepassing van het thema: symbolen. Bedoeld of onbedoeld omringen wij ons met allerlei gewoontes die symbool staan voor iets. Symbolen van status, welzijn, veiligheid, verbondenheid, spiritualiteit. In dit artikel lees je hoe als coach of trainer in 5 stappen symbolen kunt inzetten om transformatie te versnellen.

Stap 1 – ontdek je gewoontes

Vraag je coachee te kijken welke gewoontes hij heeft. Neem het begrip ruim. Tanden poetsen, eten, iets materieels wat je veel gebruikt (auto, sleutels, mobiel), een plaats of persoon waar je veel bent, iets wat je graag doet. Vraag hier een lijst van te maken.

Stap 2 – kies één gewoonte om los te laten

Vraag je coachee uit de lijst één gewoonte te kiezen die de volgende kenmerken heeft.

  • Het mag iets heel  kleins zijn.
  • Je bent eraan gehecht.
  • Je hebt er dagelijks mee te maken.
  • Het is een leuke uitdaging, geen loodzware exercitie!

Stap 3 – onderzoek je gewoonte

Gewoontes staan symbool voor iets. Nodig je coachee uit te onderzoeken waar de gewoonte van zijn keuze symbool voor staat en laat hem daar één beeld bij kiezen. Waar staat bijvoorbeeld autorijden / je mobiel gebruiken / contact met die ene persoon symbool voor? Status, welzijn, ontspanning, verbinding, iets anders? Laat hem bij het beeld schrijven waar zijn gewoonte symbool voor staat. Zet het beeld op een goed zichtbare plaats.

Stap 4 – laat los

Vraag je coachee de gewoonte van zijn keuze los te laten voor een bepaalde tijd. Bijvoorbeeld een week, dag(deel), maand. Het is de bedoeling dat je coachee ervaart hoe het werkt om heel even een gewoonte los te laten.  Bijvoorbeeld: hoe is het om even geen auto te rijden, geen nieuws te kijken, geen zoetigheid te eten, geen paraplu bij je te hebben, geen sociale media te gebruiken?

Stap 5 – evalueer

Je coachee heeft zichzelf in feite geoefend in de energie van loslaten, zodat er ruimte vrij kan komen voor iets nieuws. Vaak kan een klein stapje grote gevolgen hebben. Vraag tot slot aan je coachee: Wat heeft de oefening je gedaan?  Hoe is dat bij jou gegaan? Laat dit in steekwoorden opschrijven bij het beeld dat symbool staat voor de gewoonte. Om echt goed in de ‘loslaatenergie’ te komen, kun je vragen deze oefening elke maand herhalen met een nieuwe gewoonte die ergens symbool voor staat.