conflicten oplossen op de werkvloer

Conflicten oplossen op de werkvloer is best een uitdaging. Mensen voelen zich vaak geladen, boos, angstig soms. Omgaan met conflicten kan eigenlijk alleen als mensen zich veilig voelen én ruimte voelen om hun eigen behoeften te kunnen uiten. Met beelden kun je als coach dit proces ondersteunen. Lees hier hoe je dit kunt doen in een eenvoudige oefening.

Conflicten oplossen op de werkvloer – erken de verschillen

Veel of misschien wel alle conflicten ontstaan uit misverstand. Als je dat door hebt is het oplossen van conflicten niet zo moeilijk als het lijkt. Hoe vaak komt het niet voor dat de een iets zegt, dat door de ander ‘verkeerd’ wordt opgevat? Dat komt omdat wij mensen wat we waarnemen verschillend interpreteren. Misschien leuk om zelf te testen? Laat een en dezelfde foto zien aan 10 verschillende mensen en vraag: ‘Wat denk je hierbij?’ Je krijgt waarschijnlijk zeer verschillende antwoorden. Dit gegeven – verschil in interpretatie dus – kun je goed inzetten bij het oplossen van conflicten en teambuilding.

Voorbeeld: conflict over samenwerking

Stel er is irritatie vanwege gebrek aan samenwerking. Vraag een beeld te kiezen bij het woord samenwerking en dit toe te lichten en naar elkaar te luisteren. Je zult zien dat daar verschillende beelden en verhalen uitkomen. Stel je vraagt 10 mensen wat zij verstaan onder samenwerking. Voor de een is dit: afspraken nakomen. Voor de ander: elkaars talent gebruiken. Weer een ander: samen dingen bespreken. Weer een ander: goed werk leveren. Weer een ander: aardig zijn tegen elkaar,  etc.

Klaas en Jacqueline

Stel Klaas vindt van Jacqueline dat zij slecht samenwerkt omdat zij nooit wat samen bespreekt en nogal solistisch wekt. Terwijl Jacqueline van zichzelf vindt dat zij juist heel erg goed samenwerkt omdat ze altijd aardig is voor iedereen. En dat kan van Klaas niet gezegd worden, vindt Jacqueline. In haar ogen werkt Klaas niet samen omdat bij nooit aardig is.  Dat herkent Klaas op zijn beurt weer niet omdat hij eerst altijd alles zakelijk met zijn collega’s bespreekt voordat hij zelf aan de slag gaat. Klaas vindt overleg belangrijker dan aardig zijn. Klaas en Jacqueline vinden allebei ze dat ze goed samenwerken! En ze irriteren elkaar. Tijd om elkaar beter te leren kennen..;)!

Vragen stellen

Laat deelnemers vragen te stellen over elkaars beelden en naar elkaar luisteren zonder interruptie. Je zult merken dat misverstanden en verschillen zo makkelijker boven tafel komen, bespreekbaar en zelfs bruikbaar worden. Ieders inbreng krijgt zo meerwaarde.

Aandachtig communicerenmindful communiceren

Wil je direct aan de slag met deze oefening. Bekijk/bestel dan de
coachingskaarten Mindful Communiceren. Deze serie kaarten biedt naast
conflicten oplossen op de werkvloer nog veel meer toepassingen.
Kern van deze coachingskaarten is echte aandacht voor elkaar in communicatie.